MVO

De Goede Dag

Dit is een organisatie die dagbestedingsactiviteiten en/of arbeidsre-integratie organiseert voor mensen met een beperking. In Stadsbrouwerij en Proeflokaal Wittenburg  kunnen de mensen van De Goede Dag deelnemen aan werkzaamheden als bottelen, etiketteren en horeca werkzaamheden. Zo worden bijvoorbeeld onze heerlijke taarten en koeken elke dag vers door hen gebakken!

Kijk voor meer informatie op hun website: www.degoededag.nl

NAH jongeren café

Heeft u een niet aangeboren hersenafwijking?
Kom dan onder het genot van een hapje en drankje, ervaringen en situaties te delen.

Dit is een maandelijks evenement bij Stadsbrouwerij en Proeflokaal Wittenburg, houd onze agenda in de gaten voor de exacte datum!